nadawać się


nadawać się
Coś, ktoś nadaje się do czegoś jak wół do karety zob. wół 2.
Ktoś nie nadaje się do ludzi zob. ludzie 5.
Nadawać się do łopaty zob. łopata.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nadawać się – nadać się — {{/stl 13}}{{stl 7}} być odpowiednim do czegoś lub na coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Deski nadają się na podłogę. Teren nadaje się pod budowę. Nadawać się na redaktora. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadawać się do kosza [do śmieci] — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś jest złe, bezwartościowe, wadliwe, zepsute : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jej prace nadają się do kosza. Kapelusz po deszczu nadawał się do śmieci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadawać się na szmelc [złom] — {{/stl 13}}{{stl 7}}1. o człowieku: mieć zniszczone zdrowie, być starym, nieporadnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Człowiek się nadaje na szmelc, jak już wszystko zaczyna nawalać. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadawać (odbierać) na tych samych falach — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} doskonale rozumieć się z kimś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gdy zorientował się, że nie nadają na tych samych falach, odszedł. (Ang) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadawać — pot. Nadawać na tych samych falach «rozumieć się bardzo dobrze»: – Tekla jest bardzo charyzmatyczna i nadajemy na tych samych falach – mówi Beata. – Mamy w sobie bardzo dużo ekspresji. Cosm 9/2000. Diabli kogoś, coś nadali, licho kogoś, coś… …   Słownik frazeologiczny

  • nadawać na tej samej fali — Doskonale się z kimś rozumieć lub komunikować; mieć podobne myśli, pogląy, odczucia Eng. To be perfectly understood of felt by someone; to have identical perception as someone else …   Słownik Polskiego slangu

  • kwalifikować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} posiadać wymagane kwalifikacje lub spełniać określone kryteria; nadawać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kwalifikować się na dyrektora. Wykroczenie kwalifikuje się na kolegium. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeterminować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stracić wartość użytkową na skutek upływu zbyt długiego czasu od momentu wyprodukowania; nie nadawać się do spożycia czy użytku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Konserwy, farby się przeterminowały. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadać się — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. nadawać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podnosić się – podnieść się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadawać swemu ciału pozycję pionową lub unosić je na czymś; powstawać; wspinać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podnieść się z fotela. Podniosła się zza biurka. Podniósł się na rękach.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień